Pétanquevereniging Ezemaal

Pétanquevereniging Ezemaal

De pétanquevereniging Ezemaal is een lokaal initiatief van de Ezemaalnaren. De vereniging werd voor het eerst geïntroduceerd in de zomer van 2012. Door de samenwerking tussen het parochiecentrum “Padre Pio” te Ezemaal en de Reuzengilde “Holleke van Ezemaal” kon de oprichting van deze vereniging verwezenlijkt worden.

In 2012 werden de eerste twee pétanquebanen op het polyvalent sportveld (Bloso) van Ezemaal, naast de parochiezaal, door de Stad Landen aangelegd. De banen werden plechtig geopend door de aanwezigheid van spelers van het eerste uur. Het lint werd officieel doorgeknipt door Fernand Boesmans, de vaste werkkracht van de pétanquevereniging.

Met vallen en opstaan groeide de vereniging en werd er ook gezocht naar een mix van recreatie en sportiviteit. Een gezonde mentaliteit van de spelers zorgt dan ook voor een fijne en aangename speelervaring.

Na de verdere groei van het aantal leden werd de nood hoog voor enkele nieuwe banen. Dankzij de schepenen van Sport en Openbare Werken konden we deze nieuwe infrastructuur dan ook de onze noemen.

De vereniging is er natuurlijk voor jong en oud hetgeen een interessante mix van opvattingen en creatieve uiteenzettingen weergeeft. De vriendschap tussen onze leden weerspiegelt dan ook de eigenheid van de vereniging. Vriendschap en plezier zijn dan ook de basispijlers waarop deze vereniging is ontstaan en ook zal op verder groeien.

Facebook