Met dank aan

Met dank aan volgende instanties

Reuzegilde "Holleke van Ezemaal

Parochiecentrum "Padre pio" Ezemaal

Café "Welkom" Ezemaal

Stad Landen

Bloso